Els mitjans de comunicació són una eina indispensable per fer visible davant la societat projectes com el nostre. Des del seu naixement, són molts els mitjans que han donat suport a VIES BRAVES explicant a través dels seus suports: televisions, ràdios, diaris i revistes que de manera continuada han donat cobertura al projecte i a les activitats que se’n deriven.

A todos ellos, MUCHAS GRACIAS!

En este apartado podéis encontrar algunos de los impactos que Vies Braves ha tenido en medios de prensa nacionales e Internacionales.

Mima GarrigaContacto de Prensa Vies Braves
premsa@viesbraves.com
+34 686 98 41 66


  • Prensa escrita


  • Televisión


  • Radio