Els mitjans de comunicació són una eina indispensable per fer visible davant la societat projectes com el nostre. Des del seu naixement, són molts els mitjans que han donat suport a VIES BRAVES explicant a través dels seus suports: televisions, ràdios, diaris i revistes que de manera continuada han donat cobertura al projecte i a les activitats que se’n deriven.

A tots ells, MOLTES GRÀCIES!

En aquest apartat podeu trobar alguns dels impactes que Vies Braves ha tingut en mitjans de premsa nacionals i internacionals.

Mima GarrigaContacte de Premsa Vies Braves
premsa@viesbraves.com
+34 686 98 41 66


  • Premsa escrita


  • Televisió


  • Ràdio