Descripció del Producte

Les manoples serveixen per augmentar la velocitat i la propulsió a l’aigua, també per treballar els recolzaments i els músculs de la part superior.