Descripció del Producte

El tub central permet mantenir la posició del cos i poder respirar amb facilitat.