1. Organització

a) L’activitat (natació d’aigües obertes o snorkelling dins d’una Via Brava) està organitzada per l’equip de VIES BRAVES amb el suport de diverses institucions i patrocinadors.

2. Reglament de l’activitat

a) Conec el reglament de l’activitat/s que realitzaré i l’accepto.

3. Salut i estat físic, seguretat de l’activitat i assegurança

a) Absolc de qualsevol responsabilitat als organitzadors i voluntaris de l’activitat, per qualsevol dany físic o material que s’esdevingui, o que estigui causat per mi, abans, durant o després de l’activitat, inclosos els entrenaments.
b) Assumeixo tota responsabilitat davant qualsevol lesió o accident que em pogués passar tant durant el meu trasllat a l’activitat, com durant la meva estada al lloc de celebració i durant el seu desenvolupament.
c) Declaro que estic físicament en forma i he entrenat suficientment per a l’activitat i un metge en exercici ha fet un reconeixement del meu estat físic.
d) Si fos necessari per part de l’organització, consento rebre tractament mèdic per qualsevol autoritat mèdica, el qual es considera prudent en el cas de lesió, accident i/o malaltia durant l’activitat.
e) Comprenc que, com a participant, sóc responsable de la meva seguretat personal i del meu equipament personal i possessions.

4. Inscripció, pagament i activitat en general

a) La inscripció únicament podrà realitzar-se mitjançant el formulari oficial d’inscripció que es troba a la web de Vies Braves.
b) Entenc que la quota d’inscripció no és reemborsable ni transferible.
c) Canvi de nom: només fins a 15 dies abans de l’activitat, en el cas que aquesta sigui de pagament, l’organització oferirà el servei de canvi de nom d’una inscripció cobrant 10€ per aquesta gestió.
d) Gestió de baixes: només fins a un mes abans de l’activitat, en cas de baixa justificada (informe metge), es retornarà el 50% de la inscripció. Passat aquest termini no es procedirà a cap devolució.
e) Modificació o anul·lació de l’activitat el mateix dia: no es retornarà l’import de la inscripció en el cas que, per condicions adverses o de força major, l’organització es vegi obligada a modificar, retallar o anul·lar el recorregut o canviar els horaris durant el mateix dia de l’activitat.
f) Anul·lació de l’activitat dies abans: en el cas que l’activitat hagi de ser anul·lada dies abans per condicions adverses o de força major, l’organització oferirà a tots els participants la possibilitat de recuperar el 50% de l’import de la inscripció i oferirà un descompte del 25% en la inscripció per al mateix esdeveniment de l’any següent (no acumulable a altres descomptes).
g) Em comprometo a llegir i respectar les condicions del reglament de l’activitat, així com les penalitzacions que s’indiquen dins d’aquest.
d) Accepto que l’organització té el dret d’admetre, o no, a qualsevol participant a prendre part en l’activitat.
h) Accepto que els voluntaris o monitors elegits pels organitzadors assistiran als participants durant la jornada i que aquests voluntaris o monitors rebran instruccions de l’organització. Accepto respectar la decisió d’aquests voluntaris o monitors, quan sota circumstàncies adverses decideixin auxiliar-me, fer-me abandonar l’activitat o imposar-me una sanció.
i) Estic d’acord en respectar els consells donats, decisions i normes fetes pels organitzadors en relació a l’activitat.
j) Entenc que, encara que la prova sigui de només un dia, participant pot implicar passar la nit anterior de l’activitat en el lloc o al voltant. Comprenc també que sóc l’únic responsable de totes les despeses financeres en relació al transport, allotjament i altres despeses no especificades en el preu d’inscripció.

5. Ús de les dades del participant

a) Permeto l’ús lliure del meu nom i foto en mitjans de radiodifusió, teledifusió (emissió i programes de televisió) i en la premsa que estiguin relacionats amb l’activitat.
b) De conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que la seva participació en l’activitat implica el seu consentiment per a la incorporació de les dades personals facilitades al fitxer automatitzat existent pels organitzadors. La finalitat d’aquest fitxer és el tractament per a la gestió i desenvolupament de l’activitat.
c) Les dades personals que ens faciliti, seran objecte de tractament en un fitxer, la finalitat del qual és gestionar el servei d’atenció al client, així com proporcionar informació sobre les Vies Braves relacionada amb la natació i l’snorkelling, el mar, l’esport i la salut.
d) Vies Braves es fa responsable del fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la seva informació de caràcter personal i a garantir l’exercici del seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
e) En cas que ens hagi proporcionat la seva adreça electrònica o telèfon mòbil, entenem que consenteix expressament a que li enviem per via electrònica o a través de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent (per SMS o bé Whatsapp) comunicacions comercials relatives amb els productes anteriors.