Impacte del projecte

Impacte del projecte2019-11-15T08:42:48+00:00

Vies Braves va néixer l’any 2014 amb una missió molt clara que guia el seu core business i estableix els seus valors: contribuir a millorar la relació de l’ésser humà amb el mar a través de la pràctica de la natació i l’snòrkel.

Hi ha un problema social evident i és que la ciutadania viu desconnectada dels problemes relacionats amb el mar. Revertir aquesta dinàmica és clau per generar una veritable conscienciació respecte aquest entorn natural. A Vies Braves creiem que la millor fórmula per aconseguir-ho és nedar al mar, explorar-lo de manera respectuosa, tot observant la vida que hi habita, sentint-la a cada braçada.

És així com va néixer el projecte de Vies Braves, una plataforma de sensibilització mediambiental que permet a les persones explorar el mar de forma segura, descobrint el territori, al mateix temps que revaloritza el litoral, promou la sostenibilitat i posa l’èmfasi en tot allò local .

El 90% de les persones usuàries de Vies Braves ha incrementat la seva percepció sobre la importància de protegir i conservar el mar.

La solució que proposem

La solució que hem identificat és la creació d’itineraris marins -coneguts popularment com a vies braves- paral·lels a la costa i delimitats amb boies que permeten a les persones explorar el mar de manera segura i incentiven de forma directa el contacte amb ell.

Les Vies estan obertes entre maig i setembre i es poden explorar lliurement. Així mateix, hi organitzem sessions de natació i snòrkel per a tots els nivells i gratuïtes. Així, aconseguim potenciar la participació de les persones en la natació en aigües obertes i el descobriment del mar i els seus ecosistemes.

L’objectiu d’aquestes sessions no és altre que el de trencar la barrera física que separa les persones del mar, apropant-nos així a la consecució de la nostra missió.

Un projecte de doble rentabilitat

Vies Braves és un projecte que combina la rentabilitat econòmica-turística amb la social-mediambiental.

Per a nosaltres és molt important avaluar l’impacte que generem en el territori a aquests dos nivells per certificar que realment estem complint amb els nostres objectius i ens estem acostant a la nostra missió. I també perquè l’ecosistema de Vies Braves està configurat per 26 partners i col·laboradors que han de conèixer l’impacte que generem.

Estudi d’impacte realitzat per BiM Consultors

Impacte econòmic

Impacte Mediambiental

Més info
Contacta’ns